Arupadai Veedu( Besant Nagar )
Presiding Deity: Swaminatha